Malowanie zanurzeniowe

Malowanie zanurzeniowe

W metodzie fluidyzacyjnej tworzywo w formie proszku stapia się na powierzchni powlekanych przedmiotów tworząc powłokę. Proces przebiega w warunkach bezciśnieniowych a ciepło doprowadza się w celu podgrzania przedmiotu przed naniesieniem proszku. Podawanie powietrza do zasobnika z proszkiem powoduje powstanie zawiesiny proszku w strumieniu gazu. W takiej zawiesinie zostaje zanurzony element podgrzany do temperatury wyższej niż temperatura topnienia proszku. Fluidyzowany proszek otacza element równomiernie ze wszystkich stron, dzięki czemu powstaje jednorodna, szczelna powłoka.

 

Czytaj więcej

 

Malowanie zanurzeniowe fluidyzacyjne

 

Przynosi szereg niekwestionowanych korzyści, jakich nie można osiągnąć za pomocą alternatywnych technologii aplikacji proszków.

 

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na ogromną wydajność i szybkość pokrycia elementów. W malowaniu zanurzeniowym liczy się możliwość nałożenia grubych  powłok w szybki i wydajny sposób.

 

Stosując technologię zanurzeniową, w odróżnieniu od metody elektrostatycznej redukujemy ilość zużywanego proszku, ponieważ nie występują tu straty aplikacyjne takie jak  overspray. Malowanie zanurzeniowe redukuje ilość zużytego proszku do niezbędnego minimum.

 

Malowanie fluidyzacyjne

 

Jest często jedyną ekonomicznie uzasadnioną opcją, jeśli chcemy pokryć tworzywem elementy o małych gabarytach a wymagana grubość powłoki przekracza wartość, którą jest możliwa do osiągnięcia przy jednokrotnej aplikacji metodą elektrostatyczną.

 

Metody fluidyzacyjne sprawdzają się także przy powlekaniu niektórych części samochodowych, metalowych ogrodzeń,  barier ochronnych i wielu innych elementów będących powszechnym elementem architektury miejskiego krajobrazu.

 

Powlekanie fluidyzacyjne

 

Tefuron oferuje usługę profesjonalnego powlekania fluidyzacyjnego. Efektem procesu przeprowadzanego we fluidyzatorze staje się trwała powłoka na docelowym przedmiocie, nadające mu określonych właściwości fizykochemicznych. Powlekanie fluidyzacyjne wymaga gruntownej znajomości parametrów wpływających na końcowy rezultat. Wśród czynników warunkujących poprawność malowania fluidyzacyjnego znajdziemy temperaturę topnienia przedmiotu, gęstość nakładanego tworzywa, czas przetrzymywania przedmiotu w złożu fluidalnym, wilgotność, prędkość przepływu strumienia gazu i wiele innych. Oddając proces powlekania fluidyzacyjnego w ręce ekspertów Tefuron, zyskujesz gwarancję poprawności każdego etapu i otrzymania trwałej powłoki, która w 100% spełni założenia technologiczne.