Aplikacja powłoki z tworzywa sztucznego metodą płomieniową na walce wyżymające silnie korozyjną zawiesinę gipsowo- wapienną z płóciennych filtrów spalin.

Współbieżnie obracające się walce wyciskające ciecz z filtra w stacji odsiarczania spalin pracujące w silnie korozyjnym środowisku. Wcześniejsze doświadczenia z eksploatacji elementów wykonanych ze stali nierdzewnej, w których korozja wżerowa doprowadzała do pękania walców zmusiły klienta do poszukiwania efektywniejszych rozwiązań zabezpieczeń antykorozyjnych w postaci powłok ochronnych. Ważne było, aby zabezpieczenie nie doprowadziło do uszkodzenia płóciennego filtra spalin. Zaproponowaliśmy rozwiązanie duplex w postaci barierowej ochrony realizowanej przez powłokę z tworzywa sztucznego oraz podkładu ze stali nierdzewnej o zawartości ponad 30 % chromu. Trwałość naszego rozwiązania przewyższyło pierwowzór, po okresie wymagającym wcześniej wymiany elementu, nie dostrzeżono jakichkolwiek oznak korozji.