Aplikacja powłoki z tworzywa sztucznego metodą płomieniową na walce wyżymające silnie korozyjną zawiesinę gipsowo- wapienną z płóciennych filtrów spalin.

Powlekanie walca wyżymającego silnie korozyjną zawiesinę gipsowo-wapienną z płóciennych filtrów spalin. Zastosowano metodę płomieniową nakładania powłok z tworzyw sztucznychWspółbieżnie obracające się walce wyciskające ciecz z filtra w stacji, odsiarczania spalin pracują w silnie korozyjnym środowisku. Wcześniejsze doświadczenia z eksploatacji elementów wykonanych ze stali nierdzewnej, w których korozja wżerowa doprowadzała do pękania walców, zmusiły klienta do poszukiwania efektywniejszych rozwiązań zabezpieczeń antykorozyjnych w postaci powłok ochronnych. Ważne było, aby zabezpieczenie nie doprowadziło do uszkodzenia płóciennego filtra spalin. Zaproponowaliśmy rozwiązanie duplex w postaci barierowej ochrony realizowanej przez powłokę z tworzywa sztucznego oraz podkładu ze stali nierdzewnej o zawartości ponad 30% chromu. Powlekanie z użyciem naszego rozwiązania zapewniło doskonała ochronę antykorozyjną i przewyższyło pierwowzór. Po okresie wymagającym wcześniej wymiany elementu nie dostrzeżono jakichkolwiek oznak korozji.